UTRIKES. Israels falskflagganfall mot det amerikanska signalspaningsfartyget U.S.S. Liberty är en skamfläck både i Israels och USA:s historia. En kommande bok hävdar att USA:s dåvarande president Lyndon Johnson var helt införstådd i attacken och beordrade den egna flottan att låta U.S.S. Liberty sänkas till botten.

I höst släpps en bok av Joan Mellen som på engelska kommer att heta Blood in the Water, och kommer handla om Israels försök att sänka U.S.S. Liberty, 1967. President i USA var då Lyndon Johnson. Han hade ersatt John F. Kennedy som tragiskt hade mördats. Johnson var mycket mer villig än Kennedy att möta israeliska politiska krav. Detta kom att bli avgörande för Israels anfall på det amerikanska spaningsfartyget U.S.S. Liberty. Boken hävdar att president Johnson beordrade sin flotta att låta den israeliska försvarsmakten anfalla och sänka skeppet, utan att någon skulle överleva. Syftet var att genom krig byta regering i Egypten till en Israelvänlig regim.

Joan Mellen är professor i engelska och kreativt skrivande vid Templeuniversitetet i Philadelphia. Hennes bok utforskar den illvilliga attack som Israel och USA genomförde som en falskflagg-attack. Meningen var att Egypten skulle få skulden för de israeliska attackplanens anfall, och att USA som ”hämnd” skulle anfalla Egypten och där installera en Israelvänlig regim. Tiotals amerikanare dödades i den israeliska attacken och nästan 200 skadades.

Kalla kriget blir hett

USA använde U.S.S. Liberty för att signalspana på kommunistländer bakom järnridån i det som ofta kallas Kalla kriget. Båten opererade i vatten runt om i världen. Den 5 juni 1967 då Israel anföll Palestina, Egypten, Jordanien och Syrien i det så kallade sexdagarskriget, beordrades U.S.S. Liberty att skyndsamt ta sig till de östra delarna av Medelhavet.

Överste William McGonagle som basade över U.S.S: Liberty och hans besättning om 99 män for mot Sinaihalvön. Överstelöjtnant David Edwin som befann sig på nedre däck mottog en strikt order om att han och hans 194 andra kommunikationsavlyssnare skulle ta reda på ”vem som gjorde vad mot vem.”

Men detta ville inte Israel, sade Lewis under en intervju som senare företogs i hans hem. Istället anföll israeliskt flygvapen 8 juni 1967 det amerikanska spaningsfartyget Liberty i syfte att sänka det till botten.

Israel har upprepade gånger hävdat att händelsen var ”ett tragiskt misstag” orsakat av dimma, då Liberty ”förväxlades” med ett egyptiskt fartyg. Israel bad snabbt om ursäkt för deras anfall som dödade 34 amerikaner ur besättningen, inklusive en civilist, och skadade 173 andra.

Men dagen för attacken var ”en vacker dag”, säger Lewis. Israeliska attackplan hade flugit över Liberty nio gånger innan de anföll, inklusive en gång då de var se nära att sjömännen kunde se piloterna och vinka åt dem, säger Lewis. Det var helt uppenbart att Israel visste vem Liberty tillhörde.

Under anfallet lyckades McGonagle undvika fyra torpeder innan den femte torpeden träffade Liberty midskepps och slet upp ett hål i sidan på fartyget. Explosionen förstörde Lewis’ båda trumhinnor och hettan limmade igen hans ögonlock.

— Jag var en av de som hade en väldig, väldig tur. Alla som befann sig runt mig dog omedelbart. säger Lewis.

Lewis säger att han kände sig personligen ansvarig för vad som hände med skeppet. Dagen innan anfallet frågade McGonagle om det skulle påverka signalinsamlingen om Liberty fördes längre ut till havs. Det skulle det, sade Lewis.

Hjälteinsats satte stopp för krigsplanen

En eltekniker, James Terry Halbardier, räddade det svårt sargade U.S.S. Liberty från vidare förstörelse. För detta skulle han senare få utmärkelsen Silverstjärnan, men utan sedvanlig massmedial uppmärksamhet och inte i Vita huset, utan i ett mindre sammanhang. Varken den judiskt kontrollerade pressen i USA eller myndigheterna ville göra en stor massmedial affär av det inträffade.

Lewis drog en koaxialkabel över däck till Libertys antenn som hade slutat fungera under Israels anfall, vilket möjliggjorde att ett SOS kunde skickas till sjätte flottan. Enligt uppgift hördes nödsignalen även av Israel som omedelbart slutade med att anfalla Liberty. Men räddningsoperationen lät vänta på sig. Enligt Lewis fanns det en anledning till det.

Medan Lewis återhämtade sig ombord på hangarfartyget U.S.S. America, hade han ett samtal med sjätte flottans divisionschef överste Lawrence R. Geis som avtvingade honom ett ”tysthetslöfte som skulle gälla livet ut”. Geis berättade för Lewis att flottan två gånger skickade flygplan för att skydda Liberty men att försvarsministern Robert McNamara båda gångerna kallade tillbaka flygplanen. När Geis efter den andra sådan återkallelseorder ville sätta sig emot McNamaras order, kom president Lyndon Johnson själv till telefonen och gav ordern direkt till Geis.

— Jag ger fan i om skeppet sänks och alla amerikaner dör. Jag tänker inte generera min allierade, sade president Johnson, enligt Lewis.

Upplysningsarbete om Israels och USA:s historiska terrorhändelse

År 2003 genomförde en kommission en granskning av händelsen, som utmynnade i den så kallade Moorer-rapporten. Enligt rapporten hade israelerna den 8 juni 1967 övervakat Liberty under åtta timmar innan de anföll skeppet i en attack som pågick i ungefär 25 minuter ”under vilken tid omärkta israeliska flygplan släppte napalmbehållare på Libertys brygga, sköt med 30mm kanoner och raketer in i vårt skepp vilket orsakade 821 hål, varav över 100 var av raketomfång. Överlevare bedömde att 30 eller fler utfall gjordes över skeppet med minst 12 israeliska attackplan, som störde radiokommunikationen på alla fem amerikanska nödradiokanaler.”

Lewis är nu 87 år gammal och den äldste överlevaren från Israels attack på Liberty. Han säger sig fortfarande ha försökt förstå varför Israel gjorde detta. Hans slutsats, som delas av andra inklusive författaren till den kommande boken om händelsen, är att USA och president Johnson hade beslutat att destabilisera den egyptiske presidenten Gamal Abel Nasser genom att skylla Egypten för denna falskflaggattack, eftersom detta låg i Israels intresse.

Lewis säger att han hoppas att Mellens kommande bok ska komma att få fler människor att förstå vad som verkligen hände med U.S.S. Liberty och varför.

— Det är frustrerande att det amerikanska folket inte vet någonting om detta och att USA genomförde det, säger han.

Källa:
New book says Israeli attack on USS Liberty in 1967 was ordered by LBJ


  • Publicerad:
    2018-06-12 20:40