ARBETSVILLKOR En ny opinionsundersökning inom byggbranschen pekar på en utbredd arbetslivskriminalitet.

Opinionsinstitutet Novus har tillsammans med fackföreningarna LO och Byggnads genomfört en undersökning kring hur byggarbetare upplever oegentligheter inom branschen.

Resultatet visar att många är oroliga över sina arbetsvillkor och att man själv har- eller känner någon som har upplevt arbetslivskriminalitet. Deltagarna fick bland annat lista de problem som de ser inom branschen, varav följande var vanligast förekommande:

  • Företag bryter medvetet mot arbetsmiljöregler.
  • Företag anställer personer som inte har rätt att vistas i landet.
  • Företag betalar ut svart lön.
  • Företag betalar lägre lön än lägsta kollektivavtalade eller avtalade löner.

Vidare konstaterade undersökningen att:

  • 25 procent av de svarande har senaste året stött på människor i branschen som man vet utnyttjas.
  • 40 procent är oroliga för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet i deras bransch kommer att påverka dem negativt.
  • Över 60 procent av de tillfrågade upplever att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. Enbart 7 procent menar att det minskat.
  • Drygt fyra av tio anser att det är låg risk att bli påkommen om man fuskar.

Statistiken kommenteras av Byggnads ordförande, Johan Lindholm, som uppmanar företagen att förbättra sina villkor.

— Vi får aldrig glömma att det är människor av kött och blod som det handlar om. Storföretagen måste skärpa sina interngranskningar och beställarna ta ett större ansvar, säger han till Byggnadsarbetaren.