Från och med tisdagen 28 augusti till och med fredagen 31 augusti delades det ut valsedlar och valtidningar i Ludvika tätort.

Man besökte bland annat hyreshus i områdena kring Magnetbacken, Högberget, Marnäs och Ludvikas centrala delar.

Man fick ut mycket material utan att några nämnvärda incidenter uppstod.


  • Publicerad:
    2018-09-05 12:00