MÅNGKULTUREN. Att dubbelt så många utlandsfödda som svenskar utnyttjar sexsäljare är inte förvånande, säger BRÅ.

Foto: Appreciatedgoods.com.

Av de som lagförts i Uppsala för att ha köpt sex är 78 procent av köparna födda i utlandet, rapporterar Sveriges Radio. Siffran gäller sedan januari 2019.

Överrepresentationen för invandrare syns även i en rapport som polisen gjorde för år 2018 i de tre regioner som noterade födelseland.

De absoluta antal sexköp som redovisas i rapporten utgör endast en bråkdel av faktiskt genomförda sexköp. De gäller också nästan uteslutande öppen prostitution som förmedlas på internet.

En tredjedel av sexköparna är under 30 år.

Stina Holmberg som är forskningsråd på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är inte förvånad över undersökningen.

— Om man ser till misstänkta för brott i Sverige, så är det ungefär dubbelt så vanligt att folk som är födda utomlands är misstänkta för brott, säger Stina Holmberg till Sveriges Radio Uppland.

Anmälningsbenägenheten för sexköp är låg, menar Holmberg. Därför är det mycket stor skillnad mellan antalet lagförda sexköpare och antalet personer som köper sex.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp) på Arbetsmarknadsdepartementet – av Sveriges Radio felaktigt kallat Jämställdhetsdepartementet som upplöstes år 2011 – säger att även denna myndighet har noterat att det mest är utrikes födda personer som köper sex.

Ändå bryr sig Arbetsmarknadsdepartementet inte om att arbeta riktat för att lära sig mer om, eller förebygga, invandrarnas överrepresentation för sexköp, men Lindhagen menar att hon tar problematiken på allvar.

— Det är väldigt viktigt att vi hela tiden jobbar med normer och värderingar, både för människor som är födda i Sverige, och också människor som vi välkomnar hit. Men det som förenar dem som köper sex, det är ju att de är män och att de har en dålig kvinnosyn, säger Lindhagen, som alltså välkomnar främmande män med dålig kvinnosyn till Sverige.


  • Publicerad:
    2020-08-13 19:30