INRIKES. En ny undersökning som branschorganisationen Svensk Fågel har genomfört visar att bara fem av Sveriges landsting enbart serverar svensk kyckling.

Majoriteten av alla landsting uppger i undersökningen att de upphandlar både importerad och svensk kyckling. Det är endast Blekinge, Dalarna, Kalmar, Västerbotten och Västra Götaland som uppger att de enbart upphandlar svensk kyckling.

Flera landsting försvarar att de inte serverar svensk kyckling med att de inte kan ställa krav på ursprung eftersom det inte tillåts enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Det är beklagligt att det finns landsting som serverar en stor andel importerad kyckling från länder utan de strikta regler som ställs på de svenska kycklingbönderna, säger Jenny Andersson, ordförande för Svensk Fågel, i ett pressmeddelande.

Kraven som finns i Upphandlingsmyndighetens rekommendationer gäller bland annat information om ursprung, slaktmetod, beläggningsgrad, transport av djur till slakt och förbud mot näbbtrimning. Varken antibiotikabehandling eller förekomst av campylobacter regleras i upphandlingskriterierna.

Enligt Svensk Fågel tyder resultatet på att upphandlingskriterierna behöver ses över så att de uppfyller de svenska kraven, både gällande djurvälfärd och på slakterier. Risken finns att den högre antibiotikaanvändningen i andra länder kan dölja både dålig djurhälsa och djurvälfärd.

– Bara misstanken om att svensk sjukhusmat kan bidra till antibiotikaresistens är absurd, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel, och fortsätter:

– Landsting och regioner bör omedelbart se över sina rutiner vid inköp av livsmedel. Det är kortsiktigt billigare med en kyckling som fötts upp under dåliga förhållanden och transporterats över halva jordklotet än att köpa mat från gårdar i närheten. Men på sikt kommer den importerade kycklingen kosta samhället enorma pengar och skapa stort lidande hos både patienter och djur.

Att det ändå redan finns fem landsting som lyckas köpa in och servera enbart svensk kyckling med mycket höga kvalitetskrav i enlighet med svensk lagstiftning visar att det är politiskt möjligt om viljan finns. Såväl myndigheter som konsumenter kan känna igen den svenska kycklingen på den Gula Pippi-märkningen.

Källa:
Utländsk kyckling hos de flesta landsting


  • Publicerad:
    2018-07-27 08:00