JÄMTLAND. Det australiensiska gruvbolaget Aura Energy stämmer Sverige på 17 miljarder. Anledningen är att Sverige förbjudit både prospektering och brytning av uran.

Uranbrytning pågår. Genrebild. Foto: Alberto Otero Garcia (CC BY 2.0).

Sverige stäms nu på 17 miljarder kronor av det australiensiska gruvbolaget Aura Energy, som sedan 2006 prospekterat efter bland annat uran i Bergs kommun i Jämtland.

År 2018 beslutade Sveriges riksdag att förbjuda både prospektering och brytning av uran. Detta har medfört att Aura Energy vill ha kompensation både för de kostnader man anser sig ha lagt ner på prospektering men även för uteblivna framtida intäkter.

Man stämmer Sverige enligt Energy Charter Treaty, som är ett så kallat multilateralt investeringsskyddsavtal.

— Det ger investerare från länder som har skrivit under avtalet skydd under vissa förutsättningar mot regeringsåtgärder av olika slag som kan tänkas vara negativa för en investering, förklarar Kaj Hobér, professor i internationell investerings-och handelsrätt vid Uppsala universitet.

Det är första gången som Sverige krävs på ersättning enligt Energy Charter Treaty, och därmed ett unikt fall.

Sverige stämde år 2012 Tyskland på 30 miljarder enligt Energy Charter Treaty, eftersom landet beslutat avveckla sin kärnkraft som Vattenfall hade intressen i. Denna process pågår fortfarande vid en amerikansk domstol.

Den svenska regeringen vill inte kommentera kraven från Aura Energy och håller nu på att utreda hur man ska förhålla sig till kraven från företaget. Regeringskansliet fick stämningsansökan tidigare i veckan.

Källa:
Sverige stäms på 17 miljarder av utländskt bolag – unikt fall från Jämtland


  • Publicerad:
    2019-11-29 19:20