INRIKES. Utnämningen av Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län dras tillbaka, detta på grund av skandalen kring pensionsfondbolaget Allra där Bodström varit styrelseledamot.

I slutet av augusti blev Thomas Bodström tillsatt som landshövding i Stockholms län av regeringen. Bodström var tänkt att tillträda tjänsten den 1 november, men nu dras utnämningen tillbaka. Anledningen till tillbakadragandet är skandalen kring pensionsfondbolaget Allra, där den tidigare justitieministern varit styrelseledamot.

Bolaget anklagas av Pensionsmyndigheten för att ha berikat ägarna på fondspararnas bekostnad, bland annat genom att ha tagit ut oskäliga avgifter. Allra anklagas även för att ha använt sig av falsk marknadsföring för att marknadsföra sina fonder.

Bodströms tidigare engagemang i bolaget har fått flera partier att tappa förtroendet för honom, däribland Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, har meddelat via Twitter att han är nöjd med regeringens beslut att dra tillbaka utnämningen. Regeringen kommer nu inleda en process för att kunna utse en ny kandidat till uppdraget, som sedan augusti skötts av den tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding.

Källa:
Thomas Bodström får inte bli landshövding


  • Publicerad:
    2017-10-14 21:35