CORONA. Utrikesdepartementet har beslutat att häva reseavrådan till flera europeiska länder.

Utrikesdepartementet har nu beslutat att häva reseavrådan till tio europeiska länder. Dessa är Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

— Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna för resande från Sverige och övriga EU. Det innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimeras, säger utrikesminister Ann Linde.

Avrådan för icke nödvändiga resor kvarstår dock för Finland, Norge och Danmark, medan avrådan för länder utanför EU, EES och Schengen förlängs till 31 augusti.


  • Publicerad:
    2020-06-17 23:45