KRIMINALPOLITIK. Varje år är det 20-30 främlingar som släpps fria trots att de blivit dömda till utvisning på grund av att de har begått brott.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Varje år är det omkring 600 främlingar som får utvisningsbeslut i Sverige på grund av att de har begått brott. 20-30 av dessa släpps helt enkelt fria på grund av att det anses finnas ”hinder” som gör att de inte kan utvisas.

Ett sådant fall är den västsvenska friskole-VD som togs i förvar av Säpo i maj i år tillsammans fem andra som anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Mannen kan inte utvisas till sitt hemland, utan har istället släppts fri.

— Det är naturligtvis ett stort problem, dels därför att beslutet om utvisningar inför brott handlar om att en person inte ska kunna fortsätta begå brottslighet i Sverige men också när man inte kan genomföra ett utvisningsbeslut trots att det står i en dom så riskerar man att urholka rättsväsandets trovärdighet, säger Patrik Engström, gränspolischef.

De ”hinder” som regeringen anger för att utvisa brottsdömda främlingar handlar om sådant som att Sverige inte utvisar till ett krigsdrabbat land och att en del länder inte tar emot personer som inte återvänder frivilligt.

Regeringen säger sig nu jobba för att det ska bli möjligt att tvångsutvisa till fler länder.

— Här handlar det om helt enkelt att jobba vidare med land efter land för att se till att vi får till stånd bra avtal med de så att vi kan skicka hem deras egna medborgare säger Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister.

Källa:
Utvisningsdömda släpps fria


  • Publicerad:
    2019-10-24 09:10