ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement avser ett handelsavtal som förhandlats fram utan folkets vetskap eller delaktighet, hittills undertecknad eller ratificerad i 39 länder i Europa, Nordamerika, Australien och Japan. Sverige signerade genom diplomaten Lars Vargö detta avtal den 26 januari i år. Det som återstår innan avtalet blir gällande är att det formellt klubbas igenom av Riksdagen och EU parlamentet.

I tidiga versioner av avtalet fanns punkter som kunde göra internetleverantörer medskyldiga till upphovsrättsintrång om dess kunder ägnade sig åt denna verksamhet. Detta skulle i förlängningen ha gjort tjänsteleverantörerna tvungna att övervaka kundernas trafik för att förhindra illegal fildelning. Möjligheten att stänga av personer från internet fanns även med i dessa versioner. I nuvarande version av avtalet använder man sig av en något luddigare formulering: ”främja samarbete mellan tjänsteleverantörer och rättighetsinnehavare för att komma till rätta med intrång i den digitala miljön”.

Det sägs till avtalets försvar att den ska hjälpa artister och bolag att kunna tjäna pengar på sina konstverk och medicinska patent. Bolagen tjänar förvisso storkovan på att kunna sätta dit folk för att ha producerat generiska kopior på deras mediciner som kunde räddat liv för en spottstyver, däremot om artisterna kommer tjäna mer på sin musik och konst är tveksamt.

Men vilka är det som drabbas främst av ”patentskydd” och andra lagar menade att kväva det fria ordet? Dessa lagar innebär att vem som helst som tagit patent på vad som helst, en idé, en kodsnutt, ett stycke text, en åsikt, kan hävda sin ensamrätt till spridning av materialet och stämma alla andra källor som försöker sprida samma information. I nationella kretsar vet vi att det är så här som delstaten Bayern tidigare förhindrat tryckandet av Mein Kampf för att dra en parallell.

I ett debattinlägg i Riksdagen har Justitieminister Beatrice Ask sagt följande:
–ACTA möjliggör att vi kan fortsätta att ha regler som skyddar upphovsrätten även i den digitala miljön samtidigt som friheten på internet och den personliga integriteten värnas.
En ganska typisk politikerförklaring kan man tycka då det faktiskt är just friheten på Internet som är i fara.

Avtalet är bara ännu ett led i utvecklingen av ett övervakningssamhälle som hotfullt tornar upp sig på horisonten i alla utvecklade länder idag. Med ökad otrygghet och gatuvåld till följd av en ökad splittring i samhället direkt orsakat av massinvandringen har politikerna givetvis alla svepskäl de behöver för att sätta hårdare press på den personliga integriteten och som följd strypa den fria informationen.

Fakta: ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett internationellt handelsavtal som förhandlats fram i hemlighet. Avtalet syftar till att stävja piratkopiering och varuförfalskning, genom befintlig eller utökad lagstiftning. Initiativtagarna till detta avtal var USA och Japan, uppbackade av organisationer som MPAA ( Motion Picture Association of America ) och Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. För närvarande har 22 av EU:s medlemsstater undertecknat avtalet.

Läs hela avtalet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/52/44/e83b5c0c.pdf

Följande klipp är producerat av Anonymous om ACTA:


  • Publicerad:
    2012-02-25 00:00