NORDEN. Då Finland inte med öppna armar släpper in alla rasfrämlingar som kommer till gränsen försöker allt fler asylsökare hota med att ta livet av sig.

Antalet hot om att begå självmord har fördubblats bland asylsökare i Finland. Orsaken kan vara ett desperat försök att få komma in i landet då Finland har en något mer restriktivare invandringspolitik än exempelvis Sverige.

Sammanlagt rapporterade de finska flyktingmottagningarna in 300 fall av hot eller försök till självmord under det föregående året. Av de 300 fall som rapporterades var bara 35 till 40 procent av sådan art att de kan ses som ”verkliga försök till att skada sig själv”. Det finska migrationsverket låter även meddela att det under det föregående året inte begåtts ett enda självmord på landets flyktingmottagningar.

Källa:
HS: Allt fler asylsökande försöker ta livet av sig


  • Publicerad:
    2018-02-02 10:25