Onsdagen den 8 augusti besökte två medlemmar i Kampgrupp 107 och två stödmedlemmar tätorten Skänninge i Mjölby kommun och delade ut 800 valfoldrar med valsedlar.

Valkampanjen intensifieras och du behövs också!


  • Publicerad:
    2018-08-10 20:30