SVERIGEBILDEN. Våld och brott är numera det som enligt folket mer än något annat definierar det mångkulturella Sverige.

Våldsbrottsoffer. Skärmbild: Youtube.

Sverigestudien är sedan 2010 en årlig undersökning om de värderingar, egenskaper och beteenden som boende i Sverige förknippar mest med landet de lever i. Den förra undersökningen genomfördes i februari i år.

I år har man på grund av coronakrisen gjort en extra studie, som genomfördes i september.

Enligt denna extra studie toppar kategorin ”våld och brott” uppfattningen om landet Sverige.

På andra plats ligger ”osäkerhet inför framtiden”.

På grund av coronasituationen och dess politik har ”arbetslöshet” stigit snabbt som en egenskap vilken invånarna i Sverige förknippar landet med.

Beträffande områden man i undersökningen istället önskade sig toppar ”ekonomisk stabilitet” följt av ”arbetstillfällen” och ”ansvar för kommande generationer”.

Avseende personliga värderingar toppas listan som i februari i år av ”familj”.


  • Publicerad:
    2020-11-20 10:20