FÖRSTA MAJ Medan ”infiltratörers” plakat på Socialdemokraternas 1 maj-tåg tycktes förtydliga partiets politik, så syntes budskapet på vissa ”egna” banderoller istället stå i strid med partiprogrammet.

Nordfront skrev igår om hur Socialdemokratiska demonstrationer på årets första maj fräckt kuppades. Plakaten ”ÖKAD INVANDRING GER ÖKAD VÄLFÄRD”, ”MER EU, MINDRE SVERIGE” samt ”MUHAMMED SKA HA JOBBET FÖRE SVENNE” presenterade visserligen Socialdemokraternas politik, men var inte författade och framförda av partiets representanter – utan enligt uppgifter av företrädare för Nordiska motståndsrörelsen.

Enligt vad Nordfronts reporter kunde erfara förekom på Socialdemokraternas Stockholmsdemonstration även banderoller med extremistiska, direkt våldsbejakande och, ja, USA- och Nato-fientliga budskap.

Revolution

Sålunda fanns där en banderoll där det uppmanas till väpnat uppror:

"USA och Nato ska falla"

På följande banderoll undertecknad SSU BLACKEBERG uppmanas medborgarna att omintetgöra USA och Nato. (Notera de överstrukna fanorna under texten ”LÅT STATER FALLA MAKTEN ÅT ALLA.”)

Nordfront har kontaktat demonstrationens arrangörer, vilka inte säger sig misstänka någon form av infiltration i något av dessa två fall. Redaktionen riktar nu två frågor till Socialdemokraterna:

  • Hur rimmar en uppmaning till väpnad revolution med ert partiprogram?
  • Hur tror ni att en uppmaning till förintelse av USA och Nato framförd på en demonstration arrangerad av Sveriges största "oppositionsparti" kan påverka landets ansökan om Nato-medlemskap?