Den 6/6 fick alla hushåll i området Norra Bro, strax söder om Örebro, ta del av organisationens valflygblad.

Aktiviteten övergick sedan till lantbrevbäring i bland annat Ökna, Hidingsta, Norrbyås och Stortorp. Totalt delades 500 flygblad ut denna eftermiddag.

En trevlig paus gjordes i naturreservatet Kvismaren, som är känt för sitt rika fågelliv.


  • Publicerad:
    2018-06-12 19:30