Under måndagsmorgonen var medlemmar och aktivister ute och delade ut valblad och valsedlar i byarna M Grevie, Södra Åkarp och Västra Grevie. Cirka 150 blad delades ut.

Gör din plikt nordbo och anslut till Nordiska motståndsrörelsen!


  • Publicerad:
    2018-07-29 14:30