COVIDREPRESSIONEN EU-kommissionens ordförande skruvar åt tumskruvarna. De regler för covidintygs giltighetstid, som nyss skulle vara nationsspecifika – ska nu EU-standardiseras.

EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen beskriver EU:s digitala covidintyg som ”en stor framgång”.

Hon utlovar nu en gemensam syn på boostervaccinationer inom EU samt en gemensam EU-standard för deras och covidintygens giltighetstid.

Hon förklarar att intyget blir ogiltigt efter 9 månader för den som inte låter sig vaccineras ytterligare.

Så här skriver kommissionens ordförande på Twitter:

”EU:s covidintyg är en stor framgång. Vi kommer säkra ett gemensamt förhållningssätt till boostervaccinationer, vilkas giltighetstid rekommenderas ligga på sex månader efter full vaccinering. Och intyget kommer vara giltigt under en frist på ytterligare tre månader efter detta.”

Det var för nästan tre veckor sedan som EU-kommissionens ordförande föreslog i att ett vaccintvång ska införas i hela unionen.

— Det är dags att överväga obligatorisk vaccinering i hela EU, sa hon i ett uttalande.

Vid det tillfället resonerade hon att det är upp till varje medlemsland att bestämma sina egna vaccinregler, men att diskussioner, som kan leda till ett ”gemensamt tillvägagångssätt” – absolut bör föras.