POLITIK. Enligt moderaten Fredrik Schulte vore det bra om så kallat vanligt folk utövade den ”svenska öppenheten” och huserade främlingar i sina garage.

Fredrik Schulte tycker att det vore en bra idé om så kallat vanligt folk engagerade sig i nyanlända invandrares situation och hjälpte dem in i det svenska samhället.

En idé menar han är om man gjorde det skattemässigt förmånligt för svenskar att bygga om sina garage till flyktingboende eftersom inte staten längre klarar av att hitta bostad åt den enorma strömmen av främlingar som anländer till landet.


  • Publicerad:
    2015-06-08 16:50