HOMOLOBBYN. Könsdysforin sprider sig som en löpeld bland barn i Sverige. Som regel har barnen feministiska föräldrar som stödjer könsbyte på barnen. Ofta innebär könsbytena att barnen kastreras genom att könskörtlarna opereras bort och bränns upp.

Antalet barn som söker hjälp för att de är födda i fel kropp rekordökar varje år i Sverige. Enligt rapporter tredubblas antalet varje år. Påfallande ofta har barnen feministiska föräldrar, som stödjer och uppmuntrar dem att söka den behandling som staten beslutat ska tillhandahållas.

Framförallt handlar det om unga flickor. Som regel har flickorna kommit till den nya insikten om sig själva med hjälp av feministiska föräldrar, vänsterinriktade lärare i skolorna, och politisk propaganda från vänsterorganisationer som ofta finansieras av staten.

För vänstermänniskor finns inget stigmatiserande med att deras barn byter kön, utan tvärtom ses ingreppet som något progressivt, som bevisar att barnet uppfostrats i en vänstermiljö där allas lika värde varit ledstjärnan.

Att byta kön kan ses som en certifiering av sin politiska världsbild, och att den överensstämmer med regimens värdegrund.

— De flesta är biologiska tjejer, men det finns killar också. Det vi gör är att vi bromsar puberteten med sprutor. I vissa fall påbörjar vi en behandling med hormoner, säger Camilla Ernstsson som är sjuksköterska.

Patienterna som kommer till mottagningen där man behandlar könsdysfori i Umeå är oftast barn i åldern 15 till 18 år. Orsaken till att det främst är barn som söker hjälp tros av många vara de kampanjer som lärarna i skolorna driver i syfte att öka medvetenheten om könsdyforin. Information vuxna vänstermänniskor lätt riskerar att gå miste om.

Fortfarande vanligare med könsbyten i Iran
I reklamen för ingreppen heter det att man ”byter kön” på barnet. Vad som sker är ofta att könskörtlarna opereras bort, och sedan utförs ett ingrepp på barnet som liknar skönhetskirurgi. Efter operationen ser barnet ut att ha ändrat kön, men det nya könet fungerar inte på samma sätt som de flesta medfödda kön.

Ofta innebär könsbytet att barnet på detta sätt kastreras, och att de biologiska könskörtlarna ersätts med syntetiska hormoner av motsatt slag. Men det förekommer även att så inte sker, och att exempelvis en kvinna som bytt kön till man senare i livet kan föda barn på samma sätt som de flesta kvinnor kan.

Det är inte bara i Sverige som staten försöker få människor att byta kön. I exempelvis Iran uppmuntrar regeringen homosexuella att byta kön, på liknande sätt som regeringen i Sverige försöker få vänstermänniskor att byta kön. Iran är tvåa i världen på att byta kön på sin befolkning, efter ledande könsbytarlandet Thailand.

En fatwa som den iranska revolutionens ledare Ayatollah Khomeini utfärdade 1987 ger transsexuella stöd att opereras om, ändra kön på födelsecertifikat och sedan gifta sig med det motsatta könet.

I både Sverige och i Iran finns misstankar om att staten kan ha baktankar när man uppmuntrar till kastrerande könsbyten, och att syftet egentligen inte är att göra människor lyckliga. Vissa tankesmedjor i England som anser sig syssla med rasbiologi kallar ingreppen för ”soft eugenics”.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-10-22 11:00