VÄNSTERBLIVET MOTSTÅND I en Flamman-artikel av en ökänd AFA:it beskrivs ett yrvaket vänstermotstånd mot coronarepressionen och en förgrundsgestalt inom det nybildade partiet Mod intervjuas.

Motståndet mot uttryck för coronarelaterad repression såsom vaccinpass har hittills överlag varit svagt inom den politiska vänstern i Sverige.

Vänsterdebattörer har i allmänhet uppmanat folk att ”lita på vetenskapen” samt att låta vaccinera sig.

En möjlig indikation på en yrvaken kritik inom vänstern mot coronarepressionen i allmänhet och införandet av vaccinpass i synnerhet kunde vara bildandet av partiet Mänskliga rättigheter och demokrati (Mod).

En drivande person inom det nybildade partiet är Martin Lööf, en före detta fackligt aktiv vänsterpartist.

Tidningen Flammans journalist AFA-veteranen Mathias Wåg intervjuar i artikeln ”Vänsterns vaccinvägrare” Lööf, som var med vid bildandet av det nya partiet.

Krattar manegen

Wåg inleder artikeln med en romantisk hyllning till Stockholms politiskt korrekta hipsterstadsdel Bagarmossen, där vänsterns motstånd mot coronarepressionen enligt honom nu växer fram.

Här har till exempel Mod sitt högkvarter.

Den första frågan handlar om bakgrunden till och syftet med partibildningen.

— Tanken är ju att ställa upp i val, även om chanserna ju är begränsade erfarenhetsmässigt. Som jag ser det personligen handlar det om att väcka opinion. Det finns en poäng i att det är ett enfrågeparti och att man inte behöver förhålla sig till andra frågor, förklarar Martin Lööf.

Intervjuaren undrar varför Lööf inte kunde driva de här frågorna inom vänsterpartiet.

— Det hade kunnat gå, men jag kände att här kunde jag göra mer nytta. Inom Vänsterpartiet finns det ju många olika åsikter, det finns ju de som är för restriktionerna och de som är skeptiska. Överlag såg man inte det här som en central fråga, vilket jag tycker det var, svarar Lööf.

Intervjun gjordes några dagar innan demonstrationen i Stockholm och Wåg vill veta om Lööf avser delta.

— Ja, vi tänker gå i den. Det är viktigt att det sker en genombrytning i den enhetliga synen på vad som är rätt och fel kring restriktionerna, att det kommer fram olika åsikter.

"Hur kan man tåga med nazister?"

Nu efterfrågas Lööf om sin inställning till att ”nazister” och ”fotbollshuliganer” deltog i Göteborgsdemonstrationen och även förväntas delta i Stockholmsdemon.

— Det finns ju sådana inslag. Men det som sker är ju ett nytt fenomen. På de manifestationer som arrangerats kommer det ju också många människor med invandrarbakgrund. Det är en spretig blandning människor som deltar, av olika skäl. I politik kan man inte alltid välja vilka som engagerar sig och vilka som inte engagerar sig i en fråga. Rörelser uppstår ju som de gör och ser ut som de gör. Och hur rörelser ser ut förändras över tid. Sverige har ju varit en lugn vrå i världen. De flesta människor har inte upplevt de här inskränkningarna på riktigt än.

En yrvaken samhällskritik?

Intervjuaren undrar om Lööf ser ”coronapassen och restriktionerna som del av en mer långtgående samhällsförändring”.

I svaret framkommer en sorts kritik av den pågående samhällsutvecklingen som inte är självklar inom dagens vänster i Sverige.

Såväl ”digitala jättar” som ”upplösningen av individens rättigheter” och ”digital övervakning” får sina fiskar varma:

— Det skulle jag definitivt säga, de är en del av en omstrukturering av samhället, där man görs beroende av olika digitala jättar. Där vi ser ett nedbrytande av mänskliga möten och upplösningen av individens rättigheter. Där det pågår en digital övervakning, kontroll, som man ska vänja sig vid. Man ska legitimera sig i tid och otid. På något sätt är det ju inte någon större skillnad på Moderaterna och Socialdemokraterna, de tävlar ju hela tiden om vem som inför hårdast åtgärder. Och det är där jag ser en begränsning av vad valen kan förändra, eftersom det ju är de partierna som bildar regering. Det här kommer därför inte avgöras i valet, utan det är andra saker som avgör. De introducerar saker och ser vad det blir för reaktioner. Blir det inga reaktioner så kommer det nya inskränkningar. Blir det reaktioner så kanske de stoppas eller begränsas, svarar före detta vänsterpartisten Martin Lööf på Flammans fråga.