INRIKES. Vänsterpartiets kongress röstade nyligen igenom ett förslag om ett nationellt register över etnicitet, hudfärg, trosuppfattning och nationell härkomst, trots att partiledningen var emot förslaget.

Trots att partiledningen inom Vänsterpartiet motsatte sig en motion om att införa ett register över etnicitet, hudfärg, nationell härkomst och trosuppfattning körde partiets kongress över ledningen och röstade igenom förslaget.

Om Vänsterpartiet får som de vill så blir det SCB som kommer att få i uppdrag att föra statistik över människors etnicitet och hudfärg.

Detta register, som partiet kallar för ”jämlikhetsdata” ska enligt dem användas för att ”kartlägga diskriminering” och för att synliggöra ”gruppers utsatthet”.

Källa:
Vänsterpartiets kongress röstar för etnisk statistik


  • Publicerad:
    2018-02-12 08:40