INRIKES. Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt i spetsen vill ge illegala invandrare full rätt till socialbidrag och sjukvård under tiden de befinner sig i Sverige.

Jonas Sjöstedt vill ge illegala invandrare pengar och full rätt till sjukvård i Sverige.

Under måndagsmorgonen medverkade Vänsterledaren Jonas Sjöstedt i P1 där de bland annat diskuterade invandringsfrågan. I programmet gav dock Sjöstedt dubbla budskap då han ena stunden var kritisk till att andra vill ha en hårdare invandringspolitik för att sedan säga att han vill att polisen ska få utföra kontroller för att hitta illegala invandrare.

— Man upptäcker ju då och då att människor är här utan tillstånd. Och då ska man få lämna landet, sade han men påpekade att kontroller på arbetsplatser främst ska riktas mot de som ”utnyttjar” invandrare, sa Sjöstedt i P1-intervjun.

Trots att Sjöstedt påstår att illegala invandrare ska lämna landet menar han ändock att de ska få full rätt till socialbidrag och sjukvård, trots att de inte ens har tillstånd att befinna sig i Sverige.

När reportern påpekar det dubbla budskapet svarade Sjöstedt:

— Många är ju barnfamiljer och vi tycker inte man ska utsätta barnen för att inte kunna försörja sig eller inte få sjukvård. Det är inte de som sökt asyl, det är deras föräldrar. Här står en grundläggande humanism, hur man behandlar människor över lag och vi är ett humanistiskt parti.

Vidare sa Vänsterledaren att han vill tillåta en fortsatt ”familjeåterföring” och anhöriginvandring till Sverige.

Källa:
Utfrågning av Jonas Sjöstedt (V)


  • Publicerad:
    2018-08-13 12:10