Daniel Riazat, Vänsterpartiets ordförande i Dalarna, är i farten igen. Nu har han ännu en gång jämfört sina politiska motståndare med Utöja – den här gången inför tioåriga skolbarn.

Iraniern Daniel Riazat är en känd svenskfientlig politiker i Dalarna som under lång tid omhuldats av systemet. Nu har dock Riazat granskats av Dalarnas Tidningar efter att han jämfört Sverigedemokraterna med Utøya. Skolnämndens ordförande, Daniel Riazat, befinner sig just nu på turné bland kommunens skolor och han har inför tioåriga mellanstadieelever kommit att berätta om Anders Behring Breivik och sina politiska motståndare med förevändningen att det skulle ha handlat om värdegrundsfrågor.

I samband med att Daniel Riazat talade om Utöja för första gången publicerade Nordfront denna bild till artikeln ”LIPSILL!”. Bilden uppfattades av Riazat som ännu ett hot och anmäldes till Justitiekanslern – men utredningen lades ner.

I samband med att Daniel Riazat talade om Utøya för första gången publicerade Nordfront denna bild till artikeln ”LIPSILL!”. Bilden uppfattades av Riazat som ännu ett hot och anmäldes till Justitiekanslern – men utredningen lades ner.

Dalarnas Tidningar uppger att tidningen fått uppgifter om att Riazat i samband med talet om Anders Behring Breivik har varnat barnen för Sverigedemokraterna med orden: ”Ni ska passa er för dem – det är ett farligt parti”. När tidningen ställer frågan om tioåringar verkligen kan ta in denna typ av samtal, svarar Riazat att ”skolan ska jobba med värdegrundsfrågor redan när de är små”. Enligt Riazat var det inte fel av honom att i egenskap av Skolnämndens ordförande tala om Sverigedemokraterna i detta sammanhang. Detta eftersom partiet enligt honom inte håller med om värdegrundsfrågor kring jämlikhet och jämställdhet eller hyser toleranta åsikter till bland annat religiös tro eller sexuell läggning.

När Riazat förklarar sig till tidningen uppger han att han tagit upp Breivik för att visa att det var en vit man som utförde dådet i Utøya och inte en främling som honom själv.

Daniel Riazat talar i Ludvika kort efter att småbarnspappan Tommy Lundén dödats av främlingar.

Daniel Riazat talar i Ludvika kort efter att småbarnspappan Tommy Lundén dödats av främlingar.

Känd för svenskfientlighet
Riazat har under åren gjort sig känd för olika antisvenska utspel och handlingar. Bland annat dök han upp i Ludvika efter att småbarnspappan Tommy Lundén dödats av tre främlingar där han provokativt drog fram i staden och skrek ”Jalla, Jalla – Sverige åt alla!”. Han dök sedan upp på nytt i Bollnäs och höll tal för mångkulturen kort efter det att en ung kvinna hade blivit gruppvåldtagen av främlingar. Han har försökt hindra Svenska motståndsrörelsen från att hålla föredrag i kommunens lokaler eftersom organisationen skulle vara ”terroristisk”, och han är känd i Dalarna för att samarbeta med kriminellt belastade främlingar mot motståndare till mångkulturen.

Inte första gången Riazat använder Utøya-argumentet
Daniel Riazat har även en tendens att ”vinna” sina argumentationer genom att spela offer. Redan när Nordfront upplyste sina läsare om grundandet av Daniel Riazats nätverk Dalarna mot rasism, spred Riazat föreställningen om att han hade blivit hotad. När inget hot kunde påträffas uttalade Riazat till media att ”även om man inte rakt ut uttrycker ett hot, så innebär själva publiceringen av mitt namn ett hot i sig”. Efter ett mindre handgemäng med aktivister från Svenska motståndsrörelsen fick Riazat breda ut sig i rikstäckande media och berätta om påhittade mordhot och ännu obekräftade skador. I riksmedia beskrev Riazat handgemänget som att han själv hade befunnit sig på Utøya med orden: ”Det första jag tänkte på var Utøya. Jag fick samma känsla som när jag såg nyhetsbilderna därifrån”.

Dalarnas Tidningar: Riazat i blåsväder


  • Publicerad:
    2013-02-22 13:33