BROTT Axel Luo Öhman som poddar ihop med ”Inte rasist, men…”-grundaren Henrik Johansson har dömts för brott igen.

Podden Haveristerna som drivs av Henrik ”Henko” Johansson, 39, och Axel Luo Öhman, 42, har haft som affärsidé att under flera år i sina sändningar och på sociala medier sprida hat, hot och förtal mot människor de ogillar, oftast sådana som varit nationella eller invandringskritiska.

Både Johansson och Öhman har tidigare bland annat dömts för olaga hot. Öhman dömdes senast 2018 för olaga hot då han i ett Twitterinlägg riktat mordhot mot en journalist på Samnytt.

Nu har Öhman dömts igen. Denna gång för att ha förtalat en man i sydvästra Sverige genom att i ett flertal inlägg på Twitter ha kallat honom för ”nazist” och ”mördare”.

Södertörns tingsrätt fastställer att den förtalade mannen ska få 5000 kronor i skadestånd av Öhman som också måste betala motpartens rättegångskostnader på 900 kr. I stämningsansökan yrkade mannen ursprungligen på 20 000 kronor i skadestånd, men tingsrätten bedömde inte att förtalet var grovt nog för att rättfärdiga ett så högt skadestånd.

I domen skriver tingsrätten också att de anser att det är förtal att kalla en person nazist och mördare men inte att säga att någon har koppling till ”tjackpundare”:

Axel Öhman har i det aktuella inlägget pekat ut en person som brottslig genom att benämna honom som mördare. Brottet (mord) är utan tvekan av ett allvarligt slag varför det är fråga om förtal enligt 5 kap. l § första stycket brottsbalken. I inlägget benämns personen även som nazist vilket är en uppgift som får sägas vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Även denna uppgift utgör således förtal enligt 5 kap. l § första stycket brottsbalken. I inlägget pekas slutligen personen ut som en person som har kopplingar till ”tjackpundare”. Det förhållandet att den utpekade personen har kopplingar till personer som missbrukar narkotika utgör, enligt tingsrättens mening, inte ett tillräckligt klandervärt beteende för att uppgiften ska utgöra förtal.