VETENSKAP. Ytterligare en studie har påvisat ett starkt samband mellan vänstersympatier och mental ohälsa, samtidigt som mer konservativt lagda personer uppvisar det motsatta.

Forskaren Emil O. W. Kirkegaard och hans team vid Ulster Institute for Social Research har genomfört en studie vid namn ”Mental Illness and the Left”, där utgångspunkten varit att undersöka hur mental ohälsa är fördelat över det politiska spektrumet. Undersökningen genomfördes som en kumulativ tvärsnittsstudie, med data som går tillbaka till 1972, och med närmare 65 000 deltagare. Titeln på studien bestämdes efter att man konstaterat att resultaten var otvetydiga, nämligen att förekomsten av psykiska problem var uppemot 150 procent vanligare bland ”extremt liberala” än ”extremt konservativa”.

Studien visar också att psykiska sjukdomar och självmord blir vanligare ju längre vänsterut man är politiskt. Exakt vad detta beror på har man dock inte kunnat fastslå.

Vidare visar den att mental ohälsa har ökat bland studenter, speciellt bland de som satsar på en akademisk karriär. Därför frågar man sig i studien om det finns något i universitetsmiljön som skapar psykiska besvär eller något som förvärrar situationen för de som har anlag för mental ohälsa.

Resultaten är i linje med flera tidigare liknande studier som också bekräftat ett samband mellan vänstersympatier och mental ohälsa.


  • Publicerad:
    2020-08-17 16:45