Jonna Sima är redaktör för vänstertidningen ETC. Sima är antirasist, feminist, Pride-anhängare och för fri abort. Hon är vad många skulle kalla för kulturmarxist.

I gårdagens Aftonbladet skriver Sima en märklig krönika om att ”Slopa Sveriges stränga hiv-lag”. Sima förfasar sig över att den som smittats av hiv har informationsplikt att be­rätta om sin sjukdom för sin sexpartner. 

”Vid en första tanke låter det rimligt”, medger Sima. ”Men i verkligheten har lagstiftningen försvårat preventivarbetet mot hiv”.  Sima menar att de som är omedvetna om att de bär på sjukdomen inte behöver ställas till svars när de har fört smittan vidare, medan ”de som däremot har fått en diagnos kan straffas med allt mellan böter till livstids fängelse”. Hotet om livstids fängelse innebär, enligt Sima, att personer i riskgrupper därför har ”anledning att dra sig för att ta ett test”. 

Jonna Sima hävisar sedan till FN-organet UNAIDS, som anser att det ”inte finns något vetenskapligt stöd i att informationskravet ­minskar smittspridning”.

Anledning till Jonna Simas artikel kan förklaras om man granskar vilka grupper som drabbas av hiv i Sverige. Sima hävdar i artikeln att ”majoriteten har smittats genom heterosexuell kontakt”. Det är sant att en liten majoritet av antal hiv-fall kan härledas till heterosexuell kontakt (55% år 2011, enligt Smittskyddsinstitutet) men heterosexuella är ju också i övervägande majoritet inom befolkningen. Intressant nog har en övervägande majoritet av de heterosexuella hiv-smittade utländsk härkomst. Smittskyddsinstitutet skriver: ”Av samtliga rapporterade fall hade 345 (74 procent) smittats utomlands och av dessa var 84 procent (291 fall) födda utomlands.”

Hiv-lagen slår hårt mot sådana grupper som Jonna Sima favoriserar, homosexuella och främlingar. Därför måste lagen slopas.

Läs även:

Homolobbyister försvarar hiv-mannen


  • Publicerad:
    2012-07-29 22:23