RÄTTSSTATEN Rättegången mot sju gängkriminella hade ”synnerligen grovt vapenbrott” som en av åtalspunkterna. Domaren fick lämna målet efter att ha valt ett agerande, som hon bevisligen visste gjorde henne jävig.

En omfattande vapenbrottsrättegång mot sju gängkriminella män mellan 15 och 50 år vid Eskilstuna tingsrätt, som var inne på sin tredje dag, kommer att göras om från början med en ny domare. Som orsaker till detta ovanliga förfarande anges:

  • att domaren Maria Malm förklarat sig själv vara jävig i målet
  • att säkerheten vid denna tingsrätt ej går att upprätthålla i detta mål

De sju tilltalade männen, mellan 15 och 50 år gamla, står åtalade för synnerligen grovt vapenbrott samt grovt vapenbrott. Det var den 20 augusti i fjol som polisen slog till mot fem män från Eskilstuna och Örebro och beslagtog pistoler, ljuddämpare och ammunition. Senare samma dag greps ännu en man på bar gärning när han grävde ned bland annat pistoler, ammunition och ljuddämpare i en skog nära Eskilstuna. Polisen har därefter gripit en man till och tagit ytterligare ett flertal vapen i beslag.

— Det är mycket glädjande att vi lyckats komma över ett relativt stort antal vapen som vi bedömer var tänkta att användas i den kriminella miljön i Eskilstuna och Örebro som under senare tid drabbats hårt av skjutvapenvåld, kommenterade kammaråklagare Nicklas Hjertonsson då i ett pressmeddelande.

"Bara min klient hittar dit"

Under den nu aktuella rättegångens tredje dag framförde försvaret ett krav på komplettering av förundersökningen. Det handlar om ett besök på en plats, där en av de tilltalade ska hotats till livet – vilket skotthål i väggen uppges vittna om. Platsen i fråga ska enligt försvaret bara gå att hitta med bistånd av hans klient. När åklagaren avslog denna begäran gick den vidare till domaren. Det finns en rättspraxis som går ut på att den domare som tar ställning i frågor rörande komplettering ej är samma domare som den som leder själva rättegången.

När Malm därför hade avslagit försvarets begäran om komplettering förklarade hon sig genast jävig i målet och förtydligade logiken i detta med att hennes avslag skulle kunna uppfattas som att hon redan från början tagit ställning i skuldfrågan. Om hon istället hade begärt att en annan domare inkallas för beslutsfattande i själva kompletteringsfrågan, så hade hon behövt stanna kvar som domare i målet.

"Säkerhetsaspekten ett problem"

Malm påpekade när hon deklarerade sitt frånträde även att ”åklagaren lyft säkerhetsaspekten som ett problem” – något som hon inte utvecklade närmare. Domaren Malm har ej klargjort huruvida hennes agerande var ett misstag eller om hon av obekant anledning – eller efter att ha blivit hotad – valde att ”jäva ut sig själv” från målet. Rättegången kommer hursomhelst att göras om på annan ort och under ny ledning. Var, när och med vem som domare är ännu okänt.