Dagens datum 22 juni: Denna dag 1940, sex veckor efter att Slaget om Frankrike inletts, undertecknar Frankrike kapitulationen till Tyskland.

Den tyska delegationen (från vänster): Ribbentrop, Keitel, Göring, Hess, Hitler, Raeder (skymd) och von Brauchitsch.

Den tyska delegationen (från vänster): Ribbentrop, Keitel, Göring, Hess, Hitler, Raeder (skymd) och von Brauchitsch.

Den 3 september 1939 inleddes andra världskriget efter att England och Frankrike förklarat krig mot Tyskland. Slaget om Frankrike hade inletts den 10 maj 1940 och avslutats den 21 juni. Det tyska blixtkriget hade visat sig överlägset, särskilt i Dunkerque, och Paris hade intagits utan motstånd den 14 juni.

Klockan 18:50 den 22 juni befann sig Adolf Hitler i en tågvagn i Compiègneskogen, några mil norr om Paris, där Frankrike sulle skriva under kapitulationsvillkoren till Tyskland. Man hade valt ut samma tågvagn som användes när Tyskland tvingades kapitulera för Frankrike under första världskriget. Hitler ville med denna symboliska handling vedergälla den förnedring som första världskrigets groteska fredsvillkor vid Versailles inneburit för det tyska folket.

Wilhelm Keitel överlämnar villkoren till den franske generalen Charles Huntziger.

Wilhelm Keitel överlämnar villkoren till den franske generalen Charles Huntziger.

Versaillesfördraget lade hela skulden för kriget på Tyskland och tvingade landet att betala 269 miljarder guldmark – motsvarande 3000 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde – till segermakterna. Tyskland tvingades låna för att betala skadestånden vilket ledde till hyperinflation och stora ekonomiska och sociala problem. Tyska områden stals och Tyskland förbjöds från att ha ett eget försvar. Av segermakterna Frankrike, England och USA var det Frankrike, via premiärministern Georges Clemenceau, som var mest angeläget att få Tyskland att skriva under dessa fredsdiktat och som även försökte få igenom ännu hårdare villkor.

När Hitler fått meddelandet från Frankrikes regering om vapenstillestånd valde Hitler platsen Compiègneskogen. Han såg till att samma tågvagn från 1918 användes och satte sig på samma plats där den franske marskalken Ferdinand Foch suttit 1918. Efter att ha lyssnat till när generalöverste Wilhelm Keitel gått igenom kapitulationsvillkoren med de franska representanterna lämnade Hitler vagnen med en föraktfull gest precis som Foch gjort för 22 år sedan. Detta var en symbolisk handling gentemot Frankrikes ledning, men inte mot dess folk. I vapenstilleståndets inledning framgår istället att man hyste stor beundran för de franska soldaterna: ”Emellertid har Tyskland inte för avsikt att använda vapenstilleståndets villkor och förhandlingar som en form av förnedring mot en sådan tapper motståndare”.


  • Publicerad:
    2017-06-22 14:19