TYSKLAND. Allt fler tyskar står inte ut med den rådande världsordningen, och upplever ett akut behov av en ny politik. En majoritet anser att Tyskland inte är en demokrati. Revolution anses av allt fler vara det enda sättet att åstadkomma samhällsförändring, visar en ny rapport.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Berlins fria universitet har släppt en ny rapport som visar att en femtedel av alla tillfrågade tyskar anser att en revolution är det enda sättet att verkligen reformera samhället.

En tredjedel av de tillfrågade är övertygade om att dagens form av kapitalism oundvikligen leder till fattigdom och hunger. Ungefär tjugo procent anser att det är möjligt, eller att det föreligger en allvarlig fara, att en ny fascism ska växa sig stark i Tyskland. 48 procent tror att det bland det tyska folket finns ett starkt motstånd mot invandrare, främst mot muslimer.

Skillnad på öst och väst

Det går en tydlig skiljelinje mellan före detta Östtyskland och Västtyskland. Vänsteråsikter har i regel mer stöd i de östra delarna.

”Experter” på ”högerextremism” brukar tvärt om säga att det är i de fattigare östra delarna som fascism och nationalsocialistisk ideologi har störst stöd, men detta motsägs alltså av denna rapport. Det kan naturligtvis vara så att båda påståenden stämmer, att det politiska spänningarna i de östra delarna är större än i de västra. 60 procent av tyskarna boende i de östra delarna anser socialism vara en bra styrelseform, men att socialism hittills inte har genomförts på ett bra sätt. I de västra delarna hyser 37 procent samma åsikter.

Intressant nog anser hela 62 procent att Tysklands demokrati inte är en äkta demokrati, eftersom de anser att det inte är väljarna som har mest att säga till om, utan bankerna. Detta gör enligt tyska Local.de att rapporten utgör ett tydligt besked till alla de instanser som har beställt rapporten. Rapporten utgör ett led i regeringens nya krafttag att ”stärka demokratin”, som det uttrycks.

Staten mot dissidenterna

Nästan 50 procent av de tillfrågade sade att de hade noterat en ökad statlig och polisiär övervakning av vänsterdissidenter. 27 procent är rädda för att det faktum att staten spionerar på sina medborgare är Tyskland nu på väg mot diktatur. Samtidigt visar rapporten att våldsbejakande vänsterextremism har ökat avsevärt i Tyskland under senare år. De vanligaste målen för vänstervåldet är polisen och ”högerextremister”, står det i rapporten.

Forskarna anser att det är viktigt att analysera ”de strukturella likheterna mellan höger- och vänsterextremism” som bär på en ”dogmatisk fanatism”. Det senare kan vara en omskrivning av ”en bärande ideologi”. Forskarna anser dock att anhängare av ”dogmatisk fanatism” kan tendera att tro på konspirationsteorier. Vilka dessa konspirationsteorier skulle vara rapporteras det inte om; inte heller om forskarna tror att konspirationer inte förekommer.

Källa:
One fifth of Germans want revolution: report


  • Publicerad:
    2018-08-05 12:10