SVERIGE. Trots en ökad befolkning i landet bommar allt fler livsmedelsbutiker igen. På 17 år har 2000 butiker slagit igen portarna.

Sedan 1996 har Sveriges befolkning ökat med åtta procent, trots detta har var fjärde matbutik lagts ner. Värst drabbas glesbygderna, där befolkningen nu kan tvingas åka flera mil för att komma till närmsta affär.

Orsaken till att små livsmedelsbutiker lägger ner, främst i glesortskommunerna, tros bland annat vara att de lojala kunderna främst funnits hos den äldre befolkningen, och även att färre flyttar ut på landet. En annan anledning tros vara att allt fler på olika sätt blir bundna till städerna, främst genom arbete. Konsumenterna har även blivit mer medvetna om vad för mat de vill handla och ställer därmed högre krav på butikerna. Krav som små lanthandlare har svårt att leva upp till.

En annan orsak kan vara generationsskiftet på landsbygden. De yngre vill inte ha samma saker som de äldre, och anpassar handlarna sig efter de yngre generationerna är det ändå inte säkert att de inhandlar sin mat där.

Källa:
1 av 4 matbutiker har bommat igen


  • Publicerad:
    2013-11-04 18:30