INRIKES. En hel vårdsal på Gävle sjukhus fick stängas och saneras efter att man vårdat en patient som hade hundratals löss på kroppen. 

Stark kritik riktas nu mot en läkare i Gävle efter att denne placerat en patient som hade hundratals löss på kroppen på en allmän vårdavdelning på Gävle sjukhus.

—  Det var omöjligt att missa att patienten hade löss. Det var hundratals löss på kroppen och britsen, säger en ur personalen.

Hela vårdsalen där lössen fått spridas har nu satts karantän och sanering pågår. Händelsen har rapporterats och en utredning har även inletts.

Källa:
Patient hade hundratals löss – vårdsal stängd


  • Publicerad:
    2017-08-18 15:00