Det händer att reaktionära nationalister kritiserar oss för att vi är raka och säger sanningen. Exempelvis bör vi, enligt dem, inte tala i rasbegrepp då detta anses vara förlegat. Dessa populister tycker kanske även att vi inte skall kritisera ”Förintelsen” i vår tidning, eller för den delen utropa ”Hell Seger” vid offentliga framträdanden.

Detta vårt beteende anser de, med all rätt, gör att vi (i nuläget) inte attraherar ”vanliga” svenskar i stor utsträckning. Opportunisterna vill att vi skall förvanska vårt språk för att bättre ligga folk i smaken. Jag vill kalla dem hycklare och lismande översittare.

Vi angriper roten av problemet i vårt land och ja, hela världen. Vi är ärliga och säger vad vi tycker och därför är vårt samvete rent. Ifall vi inte gör detta slår vi bara mot grenarna av trädet vi skall fälla när det vi behöver göra är att kapa det från grunden, eller allra helst, riva upp det med rötterna. Vårt folk håller på att trängas undan och utplånas eftersom främmande intressen styr våra länder. Faktum är att vårt folk styrs i kontrast till sina egna intressen, eftersom det givetvis ligger i vårt intresse att överleva, att få blomstra självständigt och i frihet.

Jag vill påstå att det sionistiska maktsystemet är anledningen till att vi förslavade och likt lämlar vandrar mot avgrundens rand. Det är ett faktum att vårt system har undergrävts och infiltrerats av ett främmande folk som önskar vår undergång. De har sakta tagit kontroll över våra massmedier och lärt sig styra massan, och vårt folks opinion. Genom detta har de nästan skaffat sig oinskränkt makt över oss då vårt samhälle styrs av den information som finns folket tillhands. För att veta vilka som styr måste man veta vilka man inte får kritisera, och det finns idag inget som är mer tabu än att kritisera judenheten. I det offentliga rummet finns inget utrymme för annat än vurmande för denna grupp, som anser sig utvalda och har gjort sig till mer privilegierade än alla andra. Detta är anledningen till att vi behöver organisera oss och arbeta aktivt för att det överhuvudtaget skall finnas någon framtid för oss. Varför skulle vi förtiga anledningen till att vi finns och kämpar för vad som är rätt och borde vara en självklarhet? Det finns ingen anledning!

Att vårt folk är naivt och just nu står utan motståndsvilja är också en orsak till att vårt land är ockuperat. Skall vi anpassa oss efter massan som möjliggjort allt detta och länge formats av de idéer som vi bekämpar och skall vara just ett alternativ till? Detta vore befängt!
Vi skall enträget arbeta för att radikalisera folket. Givetvis kommer vår strategi att ta mer tid, eftersom den är långsiktig, men i längden måste folket förstå vår ödeskamp – eller gå under. Motståndsrörelsen arbetar för detta och om inga andra kommer göra det är det endast vi som kommer stå kvar när andra avslöjas och faller. Då andra undanhållit delar av sanningen kommer det visa sig att de inte heller står för en lösning av hela problemet vi står inför.

Vi svenskar är, som Codreanu sade om sitt folk, döende på grund av bristen på riktiga män, inte politiska program. Vi skall attrahera rakryggade svenskar genom att föra ut ett radikalt, ärligt budskap. Vi sysslar inte med politiska spel och vi ältar inte hårklyverier eftersom vi fokuserar all vår kraft på att säkerställa vårt folks framtid. Vi behöver inget politiskt program i dagens bemärkelse. Det skulle ta udden av vårt syfte, som inte är att anpassa oss och alliera oss med systemet utan att befria vårt folk från det främmande ok som förslavat oss.


  • Publicerad:
    2006-11-02 00:00