NORDEN. För första gången har man observerat en omvänd migration av vargar.

Varar invandrar ibland till Sverige från öst men för första gången visar forskare nu att det motsatta har inträffat: Vargar utvandrar från Sverige och Norge till Finland.

Inte nog med det: Forskarna visar också att den västnordiska vargen saknar inblandning av hund.

— Att den den skandinaviska vargen har invandrat österifrån är känt sedan tidigare. Nu har vi visat att den vandrar fram och tillbaka mellan skogarna i Finland och Ryssland i öst och den skandinaviska halvön i väst, säger Hans Ellegren, professor vid institutionen för ekologi och genetik till TT.

Att vargen rör sig över ett större område har stor betydelse för dess överlevnad eftersom vargstammen är väldigt inavlad, säger Ellegren.

— För att vara livskraftig måste den ha in nytt blod. Vår studie visar att det finns förutsättningar för det. Sedan är det en annan fråga huruvida vargens rörelsemönster tillåts eller inte. Varg som invandrar från och utvandrar till öst måste ta sig genom renbetesområden i Norrland och där tillåts ofta skyddsjakt, säger Ellegren till TT.

Det anses viktigt att visa på genetiska likheter mellan vargar, och Hans Ellegren gör tillsammans med Linnéa Smed gör sådana undersökningar. Graden av inavel bland olika vargflockar ska också undersökas mer.

— Vi förser myndigheterna med underlag om arten. Anledningen till att det är viktigt att studera vargen är att det bedrivs omfattande rovdjurspolitik kring dessa djur, säger Hans Ellegren.


  • Publicerad:
    2020-11-11 11:30