HÄLSA Världshälsoorganisationen har uppmanat alla stater att upphäva alla begränsningar på hur långt in i en graviditet som en abort får utföras.

Det är i nya riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade i början av mars som organisationen rekommenderar att aborter ska legaliseras på global nivå och att ”kvinnor, flickor eller andra gravida personer” ska ha rätt att få en abort utförd oavsett hur långt gången graviditeten är.

— En fullt livsduglig människa skulle kunna få sitt liv avslutat ända fram till födelseögonblicket. Samtidigt som det en dag, en timme eller bara sekunder senare hade varit olagligt och räknats som mord att döda barnet, säger Fiona Bruce, en konservativ politiker som är kritisk till WHO:s rekommendationer, till brittiska Daily Mail.

I andra hand kräver WHO att länder som motsätter sig deras krav på helt fri och obegränsad tillgång till abort åtminstone ska erbjuda aborter i de fall en graviditet uppstått på grund av våldtäkt eller incest samt i de fall där en kvinna skulle kunna lida fysiska eller psykiska men av att fullfölja graviditeten. WHO menar vidare att den som vill få en abort utförd i sådana situationer inte ska behöva bevisa att dessa kriterier är uppfyllda, utan det ska räcka med att en gravid kvinna påstår att hon uppfyller ett av kriterierna.

WHO är också emot att de som vill genomgå en abort ska behöva ha en obligatorisk väntetid för att kunna fundera igenom sitt beslut, utan organisationen anser att aborter ska vara en omedelbar ”on demand”-tjänst. Varken myndigheter, experter, föräldrar eller partnern som befruktat en ”kvinna, flicka eller annan gravid person” ska heller kunna lägga sig i beslutet; det ska uteslutande vara upp till den gravida kvinnan om hon vill göra abort eller inte.

Angående den så kallade samvetsfriheten – rätten att med hänvisning till sin religiösa uppfattning vägra att utföra en abort – skriver WHO att de inte vill inskränka den för enskilda personer inom sjukvården, men att de i praktiken inte tolererar att rätten till abort indirekt inskränks genom att för stora delar av sjukvårdspersonalen vägrar att utföra aborter. ”Om det visar sig omöjligt att reglera samvetsfriheten på ett sätt som respekterar, försvarar och fullföljer abortsökarnas rättigheter, blir samvetsfrihet gällande aborter oförsvarligt”, skriver WHO.

De aktuella riktlinjerna från WHO ska ha existerat sedan tidigare men nu har de uppdaterats med framför allt nya riktlinjer gällande specifika abortmetoder WHO anser är att rekommendera under olika omständigheter.