INRIKES. En skånsk bibliotekarie har varnats och hotats med avsked efter att denne uppmanat en muslimsk pojke att lära sig svenska. Kommentaren ska ha varit ett ”brott mot bibliotekets värdegrund”.

En bibliotekarie i en skånsk kommun deltog på ett så kallat språkcafé när en muslimsk pojke sa att han hade uppmärksammat Aashura, en högtid som går ut på att muslimer piskar och slår sig själva blodiga till minne av martyren Husayns död.

— Jag sade till honom lite på skoj: Är det inte bättre att du kommer hit och lär dig läsa svenska så att du kan utbilda dig. Så att du kan hjälpa ditt land som är i nöd?, säger den biblioteksanställde.

En kollega som överhörde ”den värdegrundsstridiga formuleringen” angav han honom direkt till deras chefer som menar att bibliotekariens kommentar till invandraren strider ”mot kommunens värdegrund där alla ska känna sig välkomna och inte ifrågasatta”.

Den manliga bibliotekarien har nu straffats med en varning och hot om avsked om ”värdegrundsbrottet” upprepas.

Källa:
Uppmanade pojke lära sig svenska – varnas


  • Publicerad:
    2016-12-07 11:25