POLISEN Poliser och lärare på polisutbildningen vittnar om att eleverna är helt inkompetenta. Många godkänns ändå för att fylla kvoterna.

Aftonbladets 200 sekunder har intervjuat flera anonyma poliser och lärare på polisutbildningen, som berättar om helt bisarra händelser under utblidningen.

— Elever som får hysteriska utbrott och inte ens kan tanka en bil.

— Elever som får fortsätta på skolan fast de fuskat på prov, inleder de två programledarna Linda C Mohlin och Robert Aschberg.

Läraren Johan Siverland berättar exempelvis om hur en poliselev ska ha kört på en fotgängare utanför skolans lokaler, för att sedan ”skälla ut” fotgängaren och åka därifrån.

En annan elev ska på en provfråga om hur man ska hantera misstänkta ha svarat: ”Jag griper horungarna”.

Det värsta exemplet, enligt Siverland, var dock när en elev ”sköt” en lärare som spelade en berusad person, då elev ansåg att den berusade personen var en ”direkt fara”.

"Bedömer snällare för att godkänna fler"

— Vi har inte råd att de inte kommer ut och börjar arbeta. Kraven från politikerna är så höga att vi måste få fler poliser. Du känner av pressen. Vi bedömer snällare, för att de är så usla, vittnar en anonym polisman.

Politikerna tycks tävla om vem som kan utlova flest nyutbildade poliser. Socialdemokraterna lovar exempelvis att Polismyndigheten ska ha 50 000 anställda om 10 år, jämfört med myndighetens 22 000 anställda idag.

Andra lärare vittnar om hur poliselever låst in sig i polisbilen medan en kollega under en övning blir överfallen av flera personer. Man beskriver att nyutbildade blir placerade på enheter ”där man gör minst skada”.

— Aspiranter trycks igenom och blir godkända trots att de inte uppfyllt kraven under aspiranttjänstgöringen och är en direkt fara för sina kollegor. Endast för att vi ska uppfylla kraven om 10 000 nya poliser, berättar en anonym polis.