FINLAND. Årets finska Riksmöte öppnades högtidligen i Finlandiahuset av Finlands president Sauli Niinistö. Presidentens fokus i talet låg vid migrationsproblemet. Niinistö menar att problemet har blivit så stort att de europeiska länderna inte kan hålla fast vid åtagandena i de internationella överenskommelserna.

— Hjälp ska ges endast till dem som är i verklig nöd, och EU ska skärpa kontrollen vid de yttre gränserna och försnabba avvisningsprocesserna, sade Niinistö under talet.

Presidenten konstaterade att året som gått har inneburit stora förändringar och har medfört en hel del ”oväntade händelser”. Han sade också att den allmänna retoriken har skärpts på många plan, och att debatten varit hätsk.

Han menade också att de ”oväntade händelserna” har utmanat det västliga tankesättet och värdesystemet.

— Tidigare exporterade vi våra värderingar. Vi ansåg att de var överlägsna. Nu har det skett mycket som gjort att vi får börja fråga oss om vi ens själva kan hålla fast vid dem.

Presidenten hävdade att gränsen för antalet ”flyktingar” börjar vara nådd, både i Finland och i Europa. Vidare konstaterade han att det finns många nödställda, men han påpekade samtidigt att alla inte är i lika stor nöd och sa: ”De som lider den största nöden måste få hjälp.”

Vidare påtalade presidenten det uppenbara, att Europa inte klarar av den enorma massinvandring som råder idag.

— Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen längre till. Alla får lida om vi inte kan lösa problemet. Vi måste få slut på konflikter, till exempel kriget i Syrien, och det kräver internationellt samarbete, sade Niinistö.

Källa:
Niinistö: Våra värderingar har utmanats


  • Publicerad:
    2016-02-04 14:25