UTRIKES. I ett dokument som nu får stor uppmärksamhet hävdar Vatikanen att människan skapas till man eller kvinna och är inte alls fri att välja sitt kön. Kyrkans uttalande uppfattas av vissa som ett angrepp på transpersoner.

Vatikanen i Rom (bild: Pixabay).

Kongregationen för katolsk utbildning ger i ett 30-sidigt dokument riktlinjer för katolska skolor, men också för lärare och föräldrar i andra sammanhang, kring hur de ska hantera frågor om sexualitet och identitet. Dokumentet kallas ”Till man och kvinna skapade Han dem”.

Dokumentet blev offentligt i måndags, och har redan fått stor uppmärksamhet i medier över hela världen. Många menar att det är ett direkt angrepp på transpersoner då det nu i många länder arrangeras Prideveckor med fokus på HBTQ-frågor.

I dokumentet diskuteras speciellt modern genusvetenskap och queerteori. En bärande idé inom queerteori är att könet främst är en social konstruktion. Varje människa är enligt denna idé fri att välja om hon vill vara man, kvinna eller kanske ett tredje kön.

Men Vatikanen ser med oro på att idéer om könsdysfori fått så stor spridning idag. Man menar att genusteori leder till ”en rörelse bort från det naturliga” och varnar för att familjen destabiliseras när könsskillnader suddas ut. Att försöka upplösa normen om manligt och kvinnligt och skapa gränsöverskridande sexuella uttryck menar Vatikanen bara är en form av provokation.

Vatikanens dokument utgår i stället ifrån att Gud, enligt Skapelseberättelsen, skapade människan till man och kvinna. Kongregationen menar att denna syn också har stöd i naturen, då till exempel foster är antingen manliga eller kvinnliga redan från befruktningen.

Vissa katoliker har dock reagerat kritiskt mot dokumentet. Den amerikanske jesuitprästen James Martin menar till exempel att det kommer användas mot transpersoner, och undergräva deras rätt att existera.

Källa:
Vatikanen: Människan är inte fri att välja sitt kön


  • Publicerad:
    2019-06-12 10:40