VECKANS FRÅGA. 52 procent av Nordfronts läsare använder sig inte av sociala medier visar Nordfronts undersökning.

veckans-fråga-sociala-medierEnligt rapporten Svenskarna och internet 2015 använder 77 procent av internanvändare i Sverige sig av sociala medier. Hela 70 procent använder sig av Facebook och 50 procent gör det dagligen.

Nordfronts läsare skiljer sig avsevärt från genomsnittet då endast 44 procent använder sig av sociala medier. Då 5 procent även röstat ”Annat” på Nordfronts fråga kan siffran vara något högre, men det skulle ändå inte räcka till en majoritet.

Huvudanledningen till att inte ha sociala medier är att intresse saknas, något som 27 procent svarat. Detta skulle kunna utläsas som att många av Nordfronts läsare inte är lika lättstyrda som massan och gör annat – kanske interagerar socialt på riktigt – på sin fritid. 23 procent av läsarna har gjort ett aktivt val att vägra sociala medier då de är emot dem av principskäl.

De som använder sig av sociala medier gör dessvärre det mest för nöjes skull (21 procent) och först i andra hand som ett sätt att föra ut det nationella budskapet (18 procent). Slår man emellertid ihop alternativen att föra ut det nationella budskapet och komma i kontakt med andra nationella (5 procent) ger detta totalsiffran 23 procent som främst använder sig av sociala medier i ett politiskt och nationellt syfte.

I kommentarerna skriver flera att de är emot sociala medier på grund av att användarna både övervakas och åsiktsregistreras eller att målgruppen är fel. Serenade of Blue skriver:

Nej, jag har slutat med det. Hade både Facebook och Twitter förut, men har avslutat mina konton.

Den främsta anledningen var den personliga integriteten. Sen så fann jag det meningslöst att bläddra igenom ett flöde beståendes av totalt innehållslösa statusuppdateringar och bilder på glittriga nallar och vattenfall.

Scandi menar, liksom Awakening, att sociala medier inte enbart handlar om sådant som Facebook och Twitter utan all form av social interaktion på internet. Scandi har en gedigen erfarenhet från sociala medier men tycks föredra Nordfront. I en kommentar skriver Scandi följande om Nordfront och de misslyckade försöken från Hasbaratroll (judiska och pro-judiska nätttroll som utbildas i Israel för att propagera för judiska frågor på internet) att förstöra ett kommentarsfält som kontrolleras av oss själva:

NF är samma som Incogman, har ett helt öppet kommentatorsfält. Hasbarajudarnas strategi är att trasha alla öppna kommentatorsfält med skitprat och lögner. Det fungerar inte på grund av att judemedvetna och judekloka konstant läser av alla trådar. Hasbarajudarna har lika stor chans att klara sig här som en snöboll i Sahara.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2015-11-09 10:40