VECKANS FRÅGA. En majoritet av Nordfronts läsare är för nationell socialism och folkgemenskap.

veckans-fråga-nationell-socialism57 procent av Nordfronts läsare är nationella socialister vilket kan jämföras med 28 procent som är nationalister men inte socialister och 9 procent som bara vill stoppa invandringen. Övriga är inte nationella alls eller röstade på alternativen ”Vet ej” eller ”Annat”.

Nordfront hade förklarat nationell socialism på följande sätt:

Nationalsocialismen – både den som skapades i NS-Tyskland och den som formulerades i Sverige av geopolitikern Rudolf Kjellén – skiljer sig helt från marxistisk socialism då den är nationell, värnar folkets behov och främjar folkgemenskap. Den tyska nationalsocialismen var heller ingen flummig socialism utan ställde krav på de tyska medborgarna.

Gemensamt för nationell socialism – oavsett om det handlar om nationalsocialism, gul socialism eller för den delen svensk socialdemokrati under Per Albin Hanssons ”folkhem” – kan enligt oss beskrivas ungefär följande:

  • Den riktar sig till det egna folket och grundar sig i ras. Det kan inte finnas någon ”mångkultur” i ett nationellt socialistiskt styre för etniska svenskar.
  • Viktiga samhällsinstitutioner ägs av hela folket (staten) och skyddas från privata, eller rent av främmande, intressen i motsats till dagens liberala system.
  • Folkgemenskapen övervinner sociala orättvisor och folksplittrande klasskamp.
  • ”Svagare” individer av folket stärks upp för att bli nyttiga delar av folkgemenskapen. Utgångspunkten är dock att de ”svagare” delarna av folket stärks, inte att de ”starkare” delarna försvagas (som idag).

Artiklar i ämnet:
”Blodet ska styra, inte guldet”
Är vi högerextremister?
Nationalsocialismen – vår grundpelare
Framtidens styre

I kommentarsfältet handlade diskussionerna om alltifrån hur nationalsocialism skiljer sig från den judiska marxismen till statens uppgift i ett nationalsocialistiskt samhälle. Många fördomar om nationalsocialism bemöttes liksom personer med andra synpunkter fick komma fram. Signaturen Gnapp sammanfattade varför nationalism behöver socialism och tvärtom:

Jag antar att man kan säga att den ”nationella” komponenten är vad som gör ”socialismen” fungerande. Alltså att alla drar åt samma håll därför att de inte har främmande lojaliteter (till andra länder, raser eller den internationella kapitalismen), och att folk är villiga att göra uppoffringar för det gemensamma målet. Socialism utan rasfrågan blir ju rent ekonomisk, utan högre mål, där alla vill ha allt på alla andras bekostnad.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2015-08-24 13:20