VECKANS FRÅGA. De flesta slår tillbaka mot främlingsvåldet?

2014 ställde vi en fråga om mångkulturellt våld där det visade sig att 7 av 10 av Nordfronts läsare utsatts för detta i form av misshandel, rån eller våldtäkt. Resultatet visar bland annat att bakom flosklerna så utsätter de som genomdriver massinvandringen – exempelvis politiker och journalister – svenskar för såväl fara som stort mänskligt lidande.

Eftersom makthavarna kommer genomdriva det ”mångkulturella” samhället till varje pris har svenskar föga att hämta genom att inte slå tillbaka och hoppas på att det rådande systemet ska skydda dem från attacker. Nordfront ville ta reda på hur många som just slår tillbaka när de utsätts för mångkulturellt våld.

Av svaren att döma visar det sig att 33 procent av Nordfronts läsare inte utsatts för mångkulturellt våld, vilket stämmer överens med den fråga vi ställde 2014 (32 procent).

Av de som har utsatts för mångkulturellt våld är det vanligare att slå tillbaka än att inte göra det. Hela 70 procent av dem som svarat ja eller nej på frågan har slagit tillbaka mot det mångkulturella våldet och nästan hälften av de svarande uppger att de gjort det flera gånger. Av de som svarat ja på frågan är det 9 procent som själva attackerar.

Av de som inte slår tillbaka är den vanligaste anledningen att man inte ser det som civiliserat att slåss.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2017-07-11 14:50