VECKANS FRÅGA. 86 procent anser att ett stopp på mångkulturen är metoden för att förhindra terrordåd.

Förra veckan föreslogs ett antal åtgärder föreslagits för att stoppa terrordåd på svenskt territorium. Bland annat ska betonghinder placeras på gatorna för att försvåra för lastbilsattacker, en briljant idé som kommer från terrorismforskaren Peder Gyllenhammar. Tidigare åtgärder har varit att ge så kallade hemvändande IS-krigare förtur i bostadskön samtidigt som man debatterar särskilda jobbinsatser och terapi så att dessa ska kunna komma in i samhället. Tidigare insatser från polisen har varit att bjuda förortskidsen på kaffe som svar på stenkastningar och bilbränder i förorterna.

Nordfront ställde frågan till sina läsare om detta är det bästa sättet att förhindra terrordåd. Alternativ om mer beväpnade poliser, total övervakning av alla medborgare samt ett mer totalitärt samhälle – för att bevara vår frihet – fanns också med.

Det visar sig att endast 14 procent röstat på de många förslag som lyfts fram i mainstream-media och av politiker. 86 procent ser ett stopp på mångkulturen som det bästa sättet att förhindra terrordåd.

Bland de alternativ som systemet lyfter fram till debatt fanns det inte någon som stack ut. På andra plats efter stoppa mångkulturen-alternativet kom planen på att införa en totalitär demokratisk polisstat med militärer eller militärliknande poliser på gatorna, medan det motsatta – poliser som dricker kaffe med förortskidsen – kom på tredje plats med endast en färre röst.

Vi ser det som troligt att stoppa mångkulturen-alternativet egentligen skulle fått fler röster om inte läsarna uppfattat vissa svarsalternativ som mer humoristiskt formulerade, något som kan utläsas av kommentarerna i kommentarsfältet. Vi ser det som mindre troligt att PK-människor skulle uttrycka att de vill ”dricka kaffe med förortskidsen” utan att de snarare talar om ”mer tolerans” som ett kodord för att folkmordet på vita ska fortsätta.

Noterbart är också att flera i kommentarsfältet anser att terrordådet varit på något sätt riggat för att just åstadkomma en totalitär demokratisk polisstat som officiellt ska bekämpa islamisk terrorism, men som i praktiken kommer slå ner på medborgarnas allt kraftigare invandringsmotstånd och berättigad vrede gentemot de som är ansvariga för folkmordet.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer upp udner kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2017-04-17 12:00