MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront den tyske kompositören Johann Sebastian Bach och hans femte Brandenburgkonsert i D-dur.

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då redaktionen@nordfront.se

Johann Sebastian Bach föddes 1685 i den tyska staden Eisenach som ligger i dagens Thüringen. Han växte upp i en väldigt musikalisk familj, där bland annat hans far och farbröder alla var professionella musiker. Även Bach själv kom att syssla med musik professionellt, bland annat som kantor, hovorganist och kammarmusiker.

Bach är dock mest känd för sina kompositioner och är ansedd som en av de främsta kompositörer som någonsin levat och hans betydelse för den västerländska musiken har varit enormt stor. Han tillhörde den kulturella epok som brukar kallas barocken, men var samtidigt väldigt nyskapande och hade förmåga att inspireras av och sammanföra influenser från tidigare kompositörer och epoker.

Han brukar också kallas för ”kontrapunktens mästare”. Kontrapunkt är en teknik för att skapa polyfona melodier, med andra ord att fläta samman till synes olika melodier och stämmor som spelas samtidigt och ändå få musiken att låta harmonisk. Denna typ av teknik kan man säga är grunden för den västerländska musikaliska traditionens storhet och upptäcktes redan i slutet av medeltiden. Det var renässansens kompositörer som verkligen utvecklade polyfonin i deras flerstämmiga körmusik men man brukar säga att det var Bach som fulländade den.

Brandenburgkonserterna är sex till antalet och samtliga framförs med mindre orkestrar av lite olika uppsättningar. De var ursprungligen en gåva från Bach till markgreven Christian Ludwig av Brandenburg-Schwedt. På grund av markgrevens brist på musiker uppfördes de aldrig då utan upptäcktes i mitten av 1800-talet av en slump i hans bibliotek.

Liksom många av de andra Brandenburgkonserterna så har den femte använts flitigt som filmmusik och tillhör en av de mest välkända och uppskattade musikaliska stycken som komponerats av Bach.


  • Publicerad:
    2017-09-15 20:00