MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront bandet Solblot med låten Medborgarsång som bygger på en dikt av författaren och poeten Verner von Heidenstam.

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då redaktionen på redaktionen@nordfront.se

Solblot är ett sydsvenskt band som bildades 2003 och spelar folkmusik. Bandet har hittills tonsatt texter av nobelpristagaren Verner von Heidenstam och merparten av dem är direkt kopplade till nationalromantiska tankar.

Veckans låt heter ”Medborgarlöfte” och bygger på en dikt som handlar om att rikedom inte bestämmer en mans värde för nationen.

Låttext:

Så sant vi äga ett fädernesland,
vi ärvde det alla lika,
med samma rätt och med samma band
för både arma och rika;
och därför vilja vi rösta fritt
som förr bland sköldar och bågar,
men icke vägas i köpmäns mitt,
likt penningepåsar på vågar.

Vi stridde gemensamt för hem och härd,
då våra kuster förbrändes.
Ej herrarna ensamt grepo till svärd,
när varnande vårdkase tändes.
Ej herrarna ensamt segnade ner
men också herrarnas drängar.
Det är skam, det är fläck på Sveriges banér,
att medborgarrätt heter pengar.

Det är skam att sitta, som vi har gjort,
och tempel åt andra välva,
men kasta stenar på egen port
och tala ont om oss själva.
Vi tröttnat att blöda för egen dolk,
att hjärtat från huvudet skilja;
vi vilja bliva ett enda folk,
och vi äro och bli det vi vilja.


  • Publicerad:
    2015-10-09 20:00