MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront Svensk Ungdom med låten ”Folk i gevär”.

Veckans låt

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då redaktionen på redaktionen@nordfront.se

Svensk ungdom är ett nationalistiskt musikprojekt som ligger bakom tre skivor som alla publicerats av dåvarande Nordiska förlaget: Frihetssånger (2002), Daniel Wretströms eftermäle (2002) och Frihetsmarscher och kampsånger (2005).

Veckans låt Folk i gevär kommer från albumet Frihetsmarscher och kampsånger, där samtliga låtar har texter från den tidiga svenska nationella rörelsen. Ursprungligen skrevs den under tidigt 1930-tal i Tyskland av Arno Pardun under det tyska namnet Siehst du im Osten das Morgenrot (Ser du gryningen i Öst), men kom framförallt att bli känd och populär i det nationalsocialistiska Tyskland under namnet Volk ans Gewehr. Precis som så mycket annat vackert så är den tyska versionen idag förbjuden i både Tyskland och Österrike.

Den svenska versionen av sången användes flitigt av Lindholmsrörelsen och det är troligtvis Sven Olof Lindholm själv som översatt texten. Svensk Ungdoms musik går att köpa via Midgård.

Låttext:

Nordmännens gryende framtidsland,
stiger ur gyllene skyar;
här står fasta mot fienders band,
komna ur skogar och byar,
ja, folket som blödde,
när utländska hopar vår torva förödde,
ta till samling vi ropar:
Folk i gevär! Folk i gevär!

Stulen är arbetarnas mänskorätt,
stulen är kraften och mödan;
trots att man skönaste löften gett,
gråta de små efter födan!
För svältande skaror som fegt man förådde
– mot guldmaktens snaror,
tyranner som rådde: Folk i gevär! Folk i gevär!

Ja, låt oss bli ett folk i gevär ända tills friheten vinnes;
blåklädda led nu sin trohet svär, skönare lösen ej finnes!
I takt vi marscherar mot skenet i öster
och snart repeterar mångtusende röster:
Folk i gevär! Folk i gevär


  • Publicerad:
    2017-11-10 20:00