Under förgående vecka besökte åter Kampgrupp 103 orter för att belysa om de (((parasiterande krafterna))).

Man började den 27/12 med att besöka lägenhetshus i Åker Styckebruk i Strängnäs kommun och delade där ut ca 350 flygblad.

Därefter fortsatte man den 29/12 med att lappa bilar på en parkering tillhörande Scania i Södertälje där ett likvärdigt antal blad uppskattas ha utdelats.

Kampgrupp 103 vill vidare passa på att önska alla nordiska kamrater ett gott nytt kampår och de som ännu inte hittat in i gemenskapen uppmanar vi att ansöka.


  • Publicerad:
    2018-01-02 22:30