VELLINGE. Vellingeborna, som länge har varit relativt skonade från massinvasionen, tvingas nu i år att ta emot 150 “ensamkommande barn” och 159 övriga främlingar.

vellingekommun

Detta möjliggörs nu efter den nya lag som trädde i kraft den 1 mars i år. Den nya lagen innebär att alla kommuner tvingas att ta emot asylsökare även om lokalpolitikerna säger nej till detta.

I Vellinge råder sedan tidigare bostadsbrist vilket nu kommer att lösas med att modulbostäder kommer att placeras ut på kommunal mark.

För att påtvinga alla invånare mångkulturen så kommer man att placera dessa boenden i alla kommundelar. Gustav Schyllert (M) som är ordförande i utbildningsnämnden förklarar detta beslut på följande sätt:

— Vi kommer ha boenden i alla kommundelar, då är det naturligt att man sprider eleverna mellan skolorna. Vi vill göra det, vi tror att det är bättre för integrationen.

Det råder delade känslor om detta beslut bland Vellingeborna. Många är starkt kritiska till denna påtvingade invasion och vill inte se Vellinge förvandlas till ännu en i raden av otrygga orter som präglas av våldsbrott, sjunkande skolresultat och skattehöjningar.

Källa:
”Vi ska duscha dem i svenska”


  • Publicerad:
    2016-04-14 06:00