REPATRIERING. Det danska partiet Venstre bryter isen och hamnar i hetluften när man lanserar samarbete med Syriens president Assad som enda sättet för Danmark att skicka hem oönskade syrier.

Liberal-konservativa Venstre vill nu att Danmark inleder ett samarbete med Syriens president Bashar al-Assad med syftet att skicka tillbaka avvisade syrier från Danmark till deras hemland– en åtgärd som man menar vore omöjlig att genomföra utan den syriske ledarens samtycke.

Repatrieringen ska i sin första fas omfatta återsändande av asylsökande vilkas ansökningar antingen avslagits eller förverkats.

Medan ett antal på varandra följande regeringar, inklusive en ledd av Venstre självt, konsekvent vägrat allt samarbete med Assad, föreslår partiet nu ett undantag från den hittills följda principen – för att kunna möjliggöra återsändandet av syriska ”flyktingar” i Danmark, rapporterar Jyllands-Posten.

Partiets migrationstalesman Mads Fuglede efterlyser en överenskommelse, ”där vi förmår Syrien att ta tillbaka sina medborgare”. Så här beskriver han planerna:

Jag ser framför mig ett avtal om ramarna för ett återskickande och några slags garantier för att återvändarna inte utsätts för förföljelse efter hemkomsten.

På Facebook söker Fuglede förekomma eventuell kritik mot sin hållning i frågan då han där betonar att han är emot ett erkännande av styret.

För att klargöra saken, Venstre vill varken erkänna eller godkänna Assad-regimen” skriver han och kallar styret för en ”kriminell diktatur” – ett tillmäle mer i linje med Danmarks politiska retorik gentemot Syrien i övrigt.

Han fortsätter:

Vi bör ändå diskutera vad vi ska göra med alla syriska flyktingar i Europa nu när Syrien har blivit säkrare kring Damaskus – samt hur de kan återvända till sitt land på ett säkert sätt.

Fuglede blir hudflängd

Förslaget om att diskutera arrangemang kring repatriering med Assad har förkastats totalt av de styrande Socialdemokraterna. ”Det skulle sända helt fel signal att vi anser Assad vara segraren i Syrien” kommenterar partiets migrationstalesman Rasmus Stoklund till Jyllands-Posten.

Även andra partier har kritiserat Venstre för deras beredskap att samarbeta med Assad.

Det är helt fel att samarbete med en av historiens värsta diktatorer…bara för att verka tuff. Det är människor vi talar om” skriver Radikale Venstres migrationstalesman Andreas Steenberg på Twitter.

Även förre Venstrepolitikern och statsministern Lars Løkke Rasmussen avvisar sitt ex-partis förslag:

Min position förblir oförändrad – vi kan inte och bör inte samarbeta med Assadregimen.

Förra året påbörjade Danmark ett återkallande av uppehållstillstånd för en del syriska flyktingar från Damaskusregionen, då landets migrationsmyndigheter bedömde delar av landet vara säkra.

Om de inte accepterar att lämna landet frivilligt och om Danmark inte har något repatrieringsarrangemang med deras hemland är avvisade asylsökande och andra utan laglig rätt att vistas i Danmark hänvisade till så kallade ”slutförvar”.

Detta är fallet för ”flyktingar” från Syrien, eftersom Danmark inte har något samarbete med Assad.

De flesta syrierna i Danmark har anlänt till landet som asylsökande. Enligt Statistics Denmark finns det över 40 000 personer med syriskt ursprung i landet.


  • Publicerad:
    2021-03-02 17:45