NATIONALSOCIALISM. Der Dritte Weg har intervjuat Vera Oredsson.

Vera Oredsson med Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen.

Den nationalsocialistiske veteranen Vera Oredsson har blivit intervjuad av Der Dritte Weg. Intervjun är på tyska och har publicerats på Der Dritte Wegs hemsida.

I intervjun berättar Vera Oredsson om sitt liv och sina politiska engagemang genom åren. Mot slutet av intervjun berättar hon om Nordiska motståndsrörelsen och säger att gemenskapen i organisationen är god och att hon inte upplevt något liknande sedan hon lämnade Tyskland.

Intervjun är uppdelad i tre delar och går att läsa här:


  • Publicerad:
    2019-10-10 11:45