De senaste veckorna har Motståndsrörelsen/NU i Stockholmsområdet bedrivit kampverksamhet i sedvanlig ordning. Sommarens propagandaoffensiv fortlöper kontinuerlig och som ett resultat av detta har ett flertal förorter samt vissa områden i innerstaden täckts med affischer från organisationen.

Flera av våra aktivister var även delaktiga i arrangemanget av Folkets Marsch på nationaldagen. Det hela blev som bekant en storslagen manifestation som vid det här laget nog inte undgått någon politiskt intresserad medborgare.

Vid ett par tillfällen innan nationaldagen, i samband med de sedvanliga gatuförsäljningarna av Nationellt Motstånd, delade medlemmar i Motståndsrörelsen/NU STHLM, gemensamt med patrioter som inte är anslutna till organisationen, ut informationsblad om den kommande nationaldagsmanifestationen till förbipasserande stadsflanörer.

Förutom den mer propagandainriktade delen av verksamheten har några aktivister även vid ett par tillfällen varit inblandade i mer handgriplig kamp med våra antagonister på gatorna. Resultatet av dessa konfrontationer utföll till patrioternas fördel.

Den inåtriktade verksamheten har främst koncentrerats till organiserad kampsportsträning, vilket bedrivits regelbundet varje vecka. Bortsett från framstegen vad gäller rena träningsresultat har denna del av verksamheten även bidragit till att stärka vänskapsbanden mellan de närvarande patrioterna. Detta får givetvis ses som en positiv och välkommen bieffekt.


  • Publicerad:
    2005-06-22 16:07